skip to Main Content

CQ Japan

Varför är visitkorten så viktiga? Varför förstår jag inte hur besluten förankras? Hur klagar jag om min leverantör inte uppfyller mina förväntningar? Varför verkar detaljerna ha så stor betydelse i alla diskussioner?

Den japanspecifika inriktningen ger en god inblick i japansk affärskultur och vilka faktorer som format det Japan vi ser idag. Med utgångspunkt från den japanska kulturen lär vi oss förstå de kulturkrockar som kan uppstå då man arbetar i Japan och med kollegor från Japan.

FÖRELÄSNINGAR

60-90 minuter

Ur innehållet

 • Vad är “kulturell kompetens”?
 • Japans plats på den interkulturella världskartan
 • Ledarskap & relationer
 • Kommunikationsstilar
 • Japans kulturella särdrag
 • Beslutsfattande & problemlösning
 • Mötesförväntningar & virtuella möten

Föreläsningen innehåller begränsad tid för samtal och reflektioner. Deltagarantalet är flexibelt.

UTBILDNINGAR

½ dag – 1 dag

Ur innehållet

 • Vad är “kulturell kompetens”?
 • Japans plats på den interkulturella världskartan
 • Ledarskap & relationer
 • Kommunikationsstilar
 • Japans kulturella särdrag
 • Kommunicera, övertyga & presentera
 • Beslutsfattande & problemlösning
 • Introduktion av Chadbergskalan
 • Mötesförväntningar & virtuella möten
 • CQ-workshop med fallstudier

Fallstudier varvas med teoretiska föreläsningar och anpassas till det aktuella utbildningstillfället.

Vid behov kan man ha fördjupningar inom valda områden under ytterligare ½ dag – 1 dag.

Tid finns för reflektion och diskussion. Deltagarantalet är vanligtvis begränsat till 16 personer.

Utbildningsmaterial: Meningsfulla möten. Ytterligare landspecifikt material.

Back To Top