skip to Main Content

Möten

Vi träffas och utbyter kunskaper och erfarenheter en stor del av vår vardag. Vi kläcker idéer, beslutar, informerar och diskuterar. Ändå är det nog många som känt uppgivenhet efter att ha tillbringat ändlösa timmar i diffusa och till synes resultatlösa möten utan tydliga mål, eller tagit beslut som rinner ut i sanden. Chadbergskalan hjälper dig att göra dina möten effektiva, genom att tydligt definiera var på skalan varje möte hör hemma.

Genom att skapa samstämmiga förväntningar på varje enskilt möte ökar möjligheten till bättre samarbete, något som är centralt inte minst i interkulturella sammanhang där en stor del av kommunikation sker virtuellt.

FÖRELÄSNINGAR

60-90 minuter

Ur innehållet

 • Introduktion till Chadbergskalan
 • Genomgång av Chadbergskalans olika mötesnivåer
 • Mötesvariationer
 • Virtuella möten
 • Praktisk tillämpning

Deltagarantal: flexibelt

UTBILDNINGAR

½ dag – 1 dag

Ur innehållet

 • Introduktion till Chadbergskalan
 • Genomgång av Chadbergskalans olika mötesnivåer
 • Den interkulturella världskartan
 • Verktyg i Chadbergmodellen
 • Virtuella möten
 • Mötesworkshop med deltagarna

Med kultur avses här inte bara nationell eller regional kultur, utan även organisations- och företagskultur.

Deltagarantal: 4-16
Utbildningsmaterial: Meningsfulla möten

Detaljinnehållet bestäms i samråd med uppdragsgivaren – en offentlig förvaltning och ett globalt företag kan ha olika utmaningar för att få sina möten att fungera optimalt.

Påbyggnaden efter ”MÖTEN – UTBILDNING” är ”TEAMUTVECKLING” där vi arbetar med att ta fram ett kommunikationskontrakt i organisationen, företaget eller arbetslaget. Se här för mer information om TEAMUTVECKLING

Du kan även mötescertifiera din organisation enligt Chadbergmodellen.

Frågor om våra föreläsningar & utbildningar och om offert kan du göra här nedan:

Back To Top