skip to Main Content

Möten

Vi träffas och utbyter kunskaper och erfarenheter en stor del av vår vardag. Vi kläcker idéer, beslutar, informerar och diskuterar. Ändå är det nog många som känt uppgivenhet efter att ha tillbringat ändlösa timmar i diffusa och till synes resultatlösa möten utan tydliga mål, eller tagit beslut som rinner ut i sanden. Chadbergskalan hjälper dig att göra dina möten effektiva, genom att tydligt definiera var på skalan varje möte hör hemma.

UTBILDNINGAR

Ur innehållet:

  • Introduktion till Chadbergskalan
  • Genomgång av Chadbergskalans olika mötesnivåer
  • Den interkulturella världskartan
  • Verktyg i Chadbergmodellen
  • Virtuella möten
  • Mötesworkshop med deltagarna

Med kultur avses här inte bara nationell eller regional kultur, utan även organisations- och företagskultur.

Detaljinnehållet bestäms i samråd med uppdragsgivaren – en offentlig förvaltning och ett globalt företag kan ha olika utmaningar för att få sina möten att fungera optimalt.

Påbyggnaden efter ”MÖTEN – UTBILDNING” är ”TEAMUTVECKLING” där vi arbetar med att ta fram ett kommunikationskontrakt i organisationen, företaget eller arbetslaget.

Du kan även mötescertifiera din organisation enligt Chadbergmodellen.

INFORMATION

Längd: ½ dag – 1 dag
Deltagarantal: 4-16
Material: Meningsfulla möten

Back To Top