skip to Main Content

Möten

Vi träffas och utbyter kunskaper och erfarenheter en stor del av vår vardag. Vi kläcker idéer, beslutar, informerar och diskuterar. Ändå är det nog många som känt uppgivenhet efter att ha tillbringat ändlösa timmar i diffusa och till synes resultatlösa möten utan tydliga mål, eller tagit beslut som rinner ut i sanden. Chadbergskalan hjälper dig att göra dina möten effektiva, genom att tydligt definiera var på skalan varje möte hör hemma.

Föreläsningen ger många aha-upplevelser. Vare sig du är chef eller medarbetare inom offentlig förvaltning, arbetar på ett litet eller stort företag, eller om du är aktiv i föreningslivet kommer du att känna igen dig.

Föreläsningen/utbildningen om möten kan även kombineras med CQ, kulturell kompetens. På många av våra arbetsplatser arbetar vi idag över nationella gränser, och med medarbetare från många kulturer. Genom att belysa den svenska möteskulturen kan vi även prata om andra kulturers mötesformer på ett naturligt sätt. Chadbergskalan skapar en tydlig agenda och underlättar för alla som vill hålla meningsfulla, effektivare möten.

FÖRELÄSNINGAR

Ur innehållet

 • Introduktion till Chadbergskalan
 • Genomgång av Chadbergskalans olika mötesnivåer
 • Mötesvariationer
 • Virtuella möten
 • Praktisk tillämpning

Föreläsningen är en introduktion till Chadbergmodellen och dess olika mötesverktyg, och är ett bra första steg innan man väljer att implementera mötesmodellen i sin organisation. Föreläsningen passar också utmärkt som ett fristående inslag på inspirationsdagar, kick-off, APT-möten och liknande event för att medvetandegöra möteskulturen på arbetsplatsen.

Information

Längd:60-90 minuter

UTBILDNINGAR

Ur innehållet

 • Introduktion till Chadbergskalan
 • Genomgång av Chadbergskalans olika mötesnivåer
 • Den interkulturella världskartan
 • Verktyg i Chadbergmodellen
 • Virtuella möten
 • Mötesworkshop med deltagarna

Med kultur avses här inte bara nationell eller regional kultur, utan även organisations- och företagskultur.

Detaljinnehållet bestäms i samråd med uppdragsgivaren – en offentlig förvaltning och ett globalt företag kan ha olika utmaningar för att få sina möten att fungera optimalt.

Påbyggnaden efter ”MÖTEN – UTBILDNING” är ”TEAMUTVECKLING” där vi arbetar med att ta fram ett kommunikationskontrakt i organisationen, företaget eller arbetslaget. Se här för mer information om TEAMUTVECKLING

Du kan även mötescertifiera din organisation enligt Chadbergmodellen.

Information

Längd:½ dag – 1 dag

Deltagarantal:4-16

Material:Meningsfulla möten

Back To Top