skip to Main Content

Möten

Vi träffas och utbyter kunskaper och erfarenheter en stor del av vår vardag, ofta i en blandning av hybrid-, fysiska och digitala möten. Vi kläcker idéer, beslutar, informerar och diskuterar. Ändå är det många möten som är ineffektiva då mötesdesignen inte är genomtänkt och situationsanpassad.

Chadbergskalan, och andra verktyg i vår mötesverktygslåda, hjälper dig som mötesledare att göra dina möten meningsfulla, genom att synka förväntningarna inför varje enskilt möte.

UTBILDNINGAR

 • Mötesledarutbildning 1/2-1 dag
 • Föreläsningar/AW om möten (60-90 minuter)

NY BOK OM MÖTEN UNDER VÅREN

Nu är vår nya bok om effektiva möten här! Den 22 februari 2023 har vi boksläpp på Mötesmässan i Kista: Möteskokboken 3– Handbok för mötesledare i globala och digitala miljöer.

Författarna är Erik Mattsson (vd och grundare på Ordrum) och Pia Moberg. Boken är en unik kombination av Pias och Eriks kunskaper om möten och möteseffektivitet. Boken är också grunden till en helt ny typ av mötesledarutbildning som täcker in mötets alla aspekter.

I boken sätter vi fokus på konsten att skapa meningsfulla möten oavsett om vi möts digitalt, fysiskt eller i ett hybridmöte.

I boken lär du dig bland annat:

 • Att förstå mötesledarens olika roller
 • Att välja effektiva mötesformer och verktyg
 • Att använda dialogmetoder för att arbeta effektivt när vi kommunicerar
 • Att använda de kulturella dimensionerna för att underlätta när vi arbetar i grupper med flera (organisations)kulturer
 • Att använda mötesmetoder för att skapa engagemang i mötet
 • Att förstå skillnaden mellan digitala, fysiska och hybridmöten
 • Att förstå mötets aktörer
 • Att förstå effekten av olika typer av presentationer
 • Att snabbt göra en mötesanalys över mötets syfte och mål, och om vi behöver ha mötet!

 

Samarbetspartner inom mötesmetodik och möten: Erik Mattson och Ordrum.

Back To Top