skip to Main Content

Möten

Vi träffas och utbyter kunskaper och erfarenheter en stor del av vår vardag, ofta i en blandning av fysiska, digitala och hybridmöten. Vi kläcker idéer, beslutar, informerar och diskuterar. Ändå är det många som känt uppgivenhet efter att ha tillbringat timmar i diffusa och till synes resultatlösa möten utan tydliga mål eller tagit beslut som rinner ut i sanden.

Chadbergskalan, och andra verktyg i vår mötesverktygslåda, hjälper dig som mötesledare att göra dina möten meningsfulla, genom att synka förväntningarna inför varje enskilt möte.

UTBILDNINGAR

  • Mötesledarutbildning
  • Skräddarsydda utbildningar

NY BOK OM MÖTEN UNDER HÖSTEN

Under hösten 2021 kommer en ny bok ut om möten Möteskokboken 3 – Att skapa meningsfulla digitala och fysiska möten. Författarna är Erik Mattsson (vd och grundare på Ordrum) och Pia Moberg. Boken är en unik kombination av Pias och Eriks kunskaper om möten och möteseffektivitet. Boken är också grunden till en helt ny typ av mötesledarutbildning som täcker in mötets alla aspekter.

I boken sätter vi fokus på konsten att skapa meningsfulla möten oavsett om vi möts digitalt, fysiskt eller i ett hybridmöte.

I boken lär du dig bland annat:

  • Att förstå mötesledarens olika roller
  • Att välja effektiva mötesformer och verktyg
  • Att använda dialogverktyg för att arbeta effektivt när vi talar olika språk
  • Att använda kulturverktyg för att underlätta när vi arbetar i grupper med flera (organisations)kulturer
  • Att använda mötesmetoder för att skapa engagemang i mötet

Samarbetspartner inom mötesmetodik och möten: Erik Mattson och Ordrum.

Back To Top