skip to Main Content

Teamutveckling

Att skapa effektiva och högpresterande team innebär att få medlemmarna i en grupp att tillsammans vilja göra sitt allra bästa. För det krävs tillit och samarbete, vilket kan vara nog så utmanande även för de som kommer från samma kultur och arbetar på samma arbetsplats. Teambyggande innebär att man tillsammans med deltagarna arbetar fram ett kommunikationskontrakt.

Ett kommunikationskontrakt är ett styrdokument som alla inom ett företag, en organisation, en avdelning eller i en projektgrupp är överens om. Ett kontrakt ska omfatta de aktiviteter och rutiner som gruppen delar, och syftet är att överbrygga eventuella kommunikationsproblem och göra arbetet effektivt för alla parter.

Oavsett i vilket team man jobbar tjänar alla både tid och energi på att ha uttalade spelregler. Kommunikationskontrakten speglar de aktuella behoven, och kan därför inom stora och medelstora företag se olika ut mellan avdelningarna.

Hur långt man vill styra upp kommunikationen i flöden och arbetssätt varierar. På ett mindre kontor eller i en miljö, där alla delar samma kultur, kan man komma långt med att fokusera på att skapa samsyn kring möteskulturen genom att till exempel använda Chadbergskalan. Har man en mer komplex situation på arbetsplatsen, är det värt att avsätta tid för att i berörda områden förankra kommunikationskontraktet.

Att etablera ett kommunikationskontrakt kan också innebära att implementera redan befintliga policydokument. Så snart en projektgrupp eller ett team bildats är det en god investering att lägga tid på att utforma ett kommunikationskontrakt mellan medlemmarna. Ju fortare man bygger förtroende och trygghet i gruppen, desto smidigare blir samarbetet.

Globala team kan vara mångtaliga, eller bestå av en handfull medlemmar. Det kan handla om arbetslag som fysiskt träffas regelbundet, i andra fall möts man aldrig ansikte mot ansikte, utan måste förlita sig på virtuell kommunikation. Medlemmarna kan komma från liknande kulturell bakgrund, eller representera en mångfald av kulturella identiteter. Här gäller det att ha en gemensam virtuell etikett, som man enats kring (netikett).

WORKSHOP

Ur innehållet

Innehållet skräddarsys men innehåller alltid moduler från utbildningarna Möten och CQ Allmän. Uppföljning ½ dag – 1 dag.

Information

Längd:2-3 dagar

Material:Meningsfulla möten

Back To Top