skip to Main Content

Översikt tjänster

Föreläsning

En inspirationsföreläsning, introduktionsföreläsning, kick-off eller lunchföreläsning tar mellan 45-90 minuter. TED Talks-version tar 20 minuter. Föreläsningen innehåller inga samtal och reflektioner, tid finns för kortare frågor. Deltagarantalet är relativt flexibelt. Områden MÖTEN och KULTURELL KOMPETENS.

Utbildning

•MÖTEN eller KULTURELL KOMPETENS alt. en kombination av dessa. En utbildning kan vara allt från en ½-dag (3-4 tim) till flera heldagar. Teoretisk föreläsning varvas med praktiska fallstudier. Tid finns för reflektion och diskussion. Deltagarantalet är vanligtvis begränsat till 16 personer.

•KULTURTRÄNING FÖR EXPATRIATER är en 1-2-dagarsutbildning beroende på land/region.

•CQ LEADERSHIP TRAINING, ledarskapsutbildningen i kulturell kompetens. En 3-dagarsutbildning med uppföljning. Obligatoriska hemuppgifter och redovisning. Deltagarantalet är vanligtvis begränsat till 12 personer.

•TEAMUTVECKLING  kan ta olika långt tid beroende på lagets sammansättning och deltagarantal. 1½ dag – 3 dag med Uppföljning ½ dag – 1 dag.

Språk: Svenska eller engelska

Back To Top