skip to Main Content

Översikt tjänster

Föreläsning

Ur innehållet

En inspirationsföreläsning, introduktionsföreläsning, kick-off eller lunchföreläsning.

Föreläsningen innehåller inga samtal och reflektioner, tid finns för kortare frågor. Områden MÖTEN och KULTURELL KOMPETENS.

Information

Längd:45-90 minuter. TED Talks-version tar 20 minuter.

Deltagarantal:Flexibelt

Utbildning

Ur innehållet

  • MÖTEN eller KULTURELL KOMPETENS alt. en kombination av dessa. En utbildning kan vara allt från en ½-dag (3-4 tim) till flera heldagar. Teoretisk föreläsning varvas med praktiska fallstudier. Tid finns för reflektion och diskussion. Deltagarantalet är vanligtvis begränsat till 16 personer.
  • KULTURTRÄNING FÖR EXPATRIATER är en 1-2-dagarsutbildning beroende på land/region.
  • CQ LEADERSHIP TRAINING, ledarskapsutbildningen i kulturell kompetens. En 3-dagarsutbildning med uppföljning. Obligatoriska hemuppgifter och redovisning. Deltagarantalet är vanligtvis begränsat till 12 personer.
  • TEAMUTVECKLING  kan ta olika långt tid beroende på lagets sammansättning och deltagarantal. 1½ dag – 3 dag med Uppföljning ½ dag – 1 dag.

Språk: Svenska eller engelska

Back To Top