skip to Main Content

Media

CQ – Intro till kulturell kompetens

Kulturell kompetens är grunden för all kommunikation och ledarskap då man arbetar i kulturella team, om man har kollegor från olika kulturer eller vistas i interkulturella miljöer. Kompetensutveckla din organisation, avdelning eller arbetslag i CQ

The Chadberg Standard for Meetings

Utdrag från föreläsning om Chadbergmodellen med Pia Moberg (engelska)

The Five Levels of the Chadberg Model Explained

Förklaring av Chadbergskalan och dess fem nivåer (engelska)

Bokomslag Meningsfulla möten

Back To Top