skip to Main Content

Kulturträning för expatriater

Vår förberedande kulturträning för expatriater ger en introduktion till det nya värdlandet ur ett arbetsmässigt, socialt och kulturellt perspektiv.

Utbildning

Ur innehållet

  • CQ & olika kulturmodeller
  • Kunskaper om sin egen kultur
  • Kunskaper om värdlandets kultur
  • Vad skiljer sig det nya landet från det land jag kommer ifrån?
  • Landprofil bas: historia, social och politisk profil, kultur, grundläggande värderingar
  • Landprofil business: ledarskap, kommunikation, möteskultur, beslutsfattande, problemlösning
  • De medföljandes situation
  • Kulturkrock & anpassningsprocessen
  • Repatriering

Kulturträningen skräddarsys beroende på deltagarnas sammansättning och behov. Vi erbjuder kulturträning för expatriater till alla länder.

Information

Längd:1-2 dagar

Material:Boken Meningsfulla Möten (på svenska) Meeting Sense (på engelska) samt landspecifik information.

Back To Top