skip to Main Content

CQ Sverige

Varför tar mötena aldrig slut och hur vet man vad som beslutades? Varför är svenskarna så måna om att alla ska vara överens om allting? Vad betyder egentligen ord som ’lagom’ och ’allemansrätt’? Hur skapar jag förtroende hos mina svenska kollegor? Vad utmärker ett effektivt svenskt ledarskap?
Vår inriktning mot Sverige ger mycket goda insikter i svenska värderingar och svensk affärskultur. Vilka faktorer har format det Sverige vi ser idag? Med utgångspunkt från den svenska kulturen lär vi oss förstå de kulturkrockar som kan uppstå då man bor och arbetar i Sverige.

FÖRELÄSNINGAR

Ur innehållet

 • Vad är ”Kulturell kompetens”?
 • Sveriges plats på den interkulturella världskartan
 • Ledarskap & relationer
 • Kommunikationsstilar
 • Sveriges kulturella särdrag
 • Beslutsfattande & problemlösning
 • Mötesförväntningar & virtuella möten

Föreläsningen innehåller inga samtal och reflektioner, endast tid för kortare frågor.

Information

Längd: 60-90 minuter
Deltagarantal: Flexibelt

UTBILDNINGAR

Ur innehållet

 • Vad är ”Kulturell kompetens”?
 • Sveriges plats på den interkulturella världskartan
 • Ledarskap & relationer
 • Kommunikationsstilar
 • Sveriges kulturella särdrag
 • Beslutsfattande & problemlösning
 • Kommunicera, övertyga & presentera
 • Introduktion av Chadbergskalan
 • Mötesförväntningar & virtuella möten
 • CQ-workshop med fallstudier

Fallstudier varvas med teoretiska föreläsningar och anpassas till det aktuella utbildningstillfället.

Vid behov kan man ha fördjupningar inom valda områden under ytterligare ½ dag – 1 dag.
Tid finns för reflektion och diskussion.

Information

Längd: ½ dag – 1 dag
Deltagarantal: Upp till 16 personer.
Utbildningsmaterial: Meningsfulla möten. Ytterligare landspecifikt material.

  Webbplatsen är spamskyddad med reCaptcha. Googles sekretess och användarvillkor används.

  Back To Top