skip to Main Content

CQ Mellanöstern

Varför dricker man te hela dagarna? Varför provocerar man ofta fram en konflikt när målet är att komma överens på slutet? Varför måste jag ge ett motbud på basaren? Hur visar jag behärskning men ändå intensitet och entusiasm?

CQ Mellanöstern ger en god inblick i Mellanösterns olika kultursfärer och vilka faktorer som format det Mellanöstern vi ser idag. Med utgångspunkt från regionen i sin helhet lär vi oss förstå de kulturkrockar som kan uppstå då man arbetar med kollegor från mellanöstern och den islamska världen.

Utbildningen är mycket värdefull även för de som arbetar med utbildning och integration i Sverige, och i sin vardag möter människor från Mellanöstern.

FÖRELÄSNINGAR

Ur innehållet

 • Vad är ”kulturell kompetens”?
 • Mellanösterns plats på den interkulturella världskartan
 • Ledarskap & relationer
 • Kommunikationsstilar
 • Mellanösterns kulturella särdrag
 • Beslutsfattande & problemlösning
 • Mötesförväntningar & virtuella möten

Föreläsningen innehåller inga samtal och reflektioner.

Information

Längd:60-90 minuter

Deltagarantal:Flexibelt

UTBILDNINGAR

Ur innehållet

 • Vad är ”kulturell kompetens”?
 • Mellanösterns plats på den interkulturella världskartan
 • Ledarskap & relationer
 • Kommunikationsstilar
 • Mellanösterns kulturella särdrag
 • Kommunicera, övertyga & presentera
 • Beslutsfattande & problemlösning
 • Introduktion av Chadbergskalan
 • Mötesförväntningar & virtuella möten
 • CQ-workshop med fallstudier

Fallstudier varvas med teoretiska föreläsningar och anpassas till det aktuella utbildningstillfället.

Vid behov kan man ha fördjupningar inom valda områden under ytterligare ½ dag – 1 dag.

Tid finns för reflektion och diskussion.

Information

Längd:½ dag – 1 dag

Deltagarantal:Vanligtvis begränsat till 16 personer

Material:Meningsfulla möten. Ytterligare landspecifikt material.

Back To Top