skip to Main Content

CQ Ledarskaps­utbildning

Har du medarbetare och affärspartners från många olika delar av världen? Är du chef eller arbetar du på HR och ser behovet av en ledarskapsutbildning med fokus på att höja den interkulturella kompetensen för era ledare?

Utbildning

Utbildningen är en tredagarsutbildning som skräddarsys.

På vår CQ Ledarskapsutbildning vill vi att ni ska vara mins två och högst tolv deltagare från samma företag. En viss erfarenhet av internationellt ledarskap är önskvärt.

Teoretiska föreläsningar varvas med praktiska fallstudier. Hemuppgifter och redovisning är ett obligatoriskt inslag i utbildningen. Deltagarantalet är begränsat till 12 personer.

Längd: 3 dagar med uppföljning
Utbildningsmaterial: Meningsfulla möten. Ytterligare material tillkommer.

Back To Top