skip to Main Content

CQ Ledarskapsutbildning

Har du medarbetare och affärspartners från många olika delar av världen? Är du chef eller arbetar du på HR och ser behovet av en ledarskapsutbildning med fokus på att höja den interkulturella kompetensen för era ledare?

Utbildning

Ur innehållet

Utbildningen är en tredagarsutbildning som skräddarsys.

På vår CQ Ledarskapsutbildning vill vi att ni ska vara mins två och högst tolv deltagare från samma företag. En viss erfarenhet av internationellt ledarskap är önskvärt.

Teoretiska föreläsningar varvas med praktiska fallstudier. Hemuppgifter och redovisning är ett obligatoriskt inslag i utbildningen.

Information

Längd:3 dagar med uppföljning

Deltagarantal:Begränsat till 12 personer

Material:Meningsfulla möten. Ytterligare material tillkommer.

Back To Top