skip to Main Content

CQ Kina

Hur får jag reda på vem som är beslutsfattaren? Varför följer man inte tidsplanen? Hur kritiserar jag en medarbetare som gjort fel? Hur översätter man höga siffror till kinesiska?

Vår inriktning mot Kina ger en god inblick i kinesisk affärskultur och vilka faktorer som format det Kina vi ser idag. Med utgångspunkt från den kinesiska kulturen lär vi oss förstå de kulturkrockar som kan uppstå då man arbetar i Kina och med kollegor från Kina.

FÖRELÄSNINGAR

Ur innehållet

 • Vad är ”kulturell kompetens”?
 • Kinas plats på den interkulturella världskartan
 • Ledarskap & relationer
 • Kommunikationsstilar
 • Kinas kulturella särdrag
 • Beslutsfattande & problemlösning
 • Mötesförväntningar & virtuella möten

Föreläsningen innehåller inga samtal och reflektioner.

Information

Längd:60-90 minuter

Deltagarantal:Flexibelt

Utbildningar

Ur innehållet

 • Vad är ”kulturell kompetens”?
 • Kinas plats på den interkulturella världskartan
 • Ledarskap & relationer
 • Kommunikationsstilar
 • Kinas kulturella särdrag
 • Kommunicera, övertyga & presentera
 • Beslutsfattande & problemlösning
 • Introduktion av Chadbergskalan
 • Mötesförväntningar & virtuella möten
 • CQ-workshop med fallstudier

Fallstudier varvas med teoretiska föreläsningar och anpassas till det aktuella utbildningstillfället.

Vid behov kan man ha fördjupningar inom valda områden under ytterligare ½ dag – 1 dag.

Tid finns för reflektion och diskussion.

Information

Längd:½ dag – 1 dag

Deltagarantal:Vanligtvis begränsat till 16 personer

Material:Meningsfulla möten. Ytterligare landspecifikt material.

Back To Top