skip to Main Content

CQ Kina

Hur får jag reda på vem som är beslutsfattaren? Varför följer man inte tidsplanen? Hur kritiserar jag en medarbetare som gjort fel? Hur översätter man höga siffror till kinesiska?

Vår inriktning mot Kina ger en god inblick i kinesisk affärskultur och vilka faktorer som format det Kina vi ser idag. Med utgångspunkt från den kinesiska kulturen lär vi oss förstå de kulturkrockar som kan uppstå då man arbetar i Kina, har kollegor från Kina eller är anställd på ett företag med kinsesiska ägare.

Fallstudier varvas med teoretiska föreläsningar och anpassas till det aktuella utbildningstillfället. Tid finns för reflektion och diskussion.

Back To Top