skip to Main Content

CQ Allmän

Varför får jag inget besked om projektets deadline håller? Hur vet jag att de uppfattat vad vi kom överens om på mötet? Varför blir jag plötsligt kritiserad av en kollega utan att ha gjort något fel? Hur skapar jag samstämmiga förväntningar i mitt projektteam?

CQ Allmän tar ett helhetsgrepp om olika kulturer och de kulturkrockar som kan uppstå då man arbetar i globala team eller arbetar tillsammans med kollegor med olika kulturell bakgrund på sin arbetsplats. Vi lyfter fram områden som kommunikationsprocesser, värdegrund, möteskulturer, ledarskapsstrategier,  och beslutsfattande. En utbildningsdag tillsammans med sitt projektteam eller arbetslag är en uppskattad ögonöppnare för alla!

UTBILDNINGAR

Vi rekommenderar att ni avsätter ½ dag – 1 dag för CQ Allmän. Självklart går det också att beställa en kortare föreläsning.
Deltagarantal: Vanligtvis begränsat till 16 personer men anpassas efter kundens behov.

Back To Top