skip to Main Content

CQ Allmän

Varför får jag inget besked om projektets deadline håller? Hur vet jag att de uppfattat vad vi kom överens om på mötet? Varför blir jag plötsligt kritiserad av en kollega utan att ha gjort något fel? Hur skapar jag samstämmiga förväntningar i mitt projektteam?

CQ Allmän tar ett helhetsgrepp om olika kulturer och de kulturkrockar som kan uppstå då man arbetar i globala team eller har kollegor från olika kulturer. Vi jämför värdegrund, möteskulturer, ledarskapsstrategier, hierarkiska strukturer och beslutsfattande. En utbildningsdag tillsammans med sitt projektteam, inte minst i början av projektet, är en väl värd investering för alla. Genom att etablera gemensamma spelregler och en gemensam kultur för teamet tjänar man tid och frustration.

FÖRELÄSNINGAR

Ur innehållet

 • Vad är ”kulturell kompetens”?
 • Den interkulturella världskartan
 • Ledarskap & relationer
 • Kommunikationsstilar
 • Beslutsfattande och problemlösning
 • Mötesförväntningar i olika kulturer
 • Virtuella möten

Föreläsningen innehåller inga samtal och reflektioner, endast tid för kortare frågor. Deltagarantalet är relativt flexibelt. Föreläsningen kan också beställas som en TED-Talksversion på 20 minuter.

Information

Längd:60-90 minuter

UTBILDNINGAR

Ur innehållet

 • Vad är ”kulturell kompetens”?
 • Den interkulturella världskartan
 • Ledarskap & relationer
 • Kommunikationsstilar
 • Kommunicera, övertyga & presentera
 • Beslutsfattande & problemlösning
 • Introduktion av Chadbergskalan
 • Mötesförväntningar i olika kulturer
 • Virtuella möten
 • CQ-workshop med fallstudier

Fallstudier anpassas till det aktuella utbildningstillfället.

Vid behov kan man ha fördjupningar inom valda områden under ytterligare ½ dag – 1 dag.

Tid finns för reflektion och diskussion.

Information

Längd:½ dag – 1 dag

Deltagarantal:Vanligtvis begränsat till 16 personer

Material:Meningsfulla möten

Back To Top