skip to Main Content

KULTURELL KOMPETENS (CQ)

Kulturell kompetens är själva grunden för kommunikation, ledarskap, presentationsteknik, beslutsfattande och problemlösning i allt samarbete över nationella och kulturella gränser. Grundläggande kunskap och verktyg för att förstå och agera i interkulturella sammanhang har därför stor betydelse.

Eftersom vi alla är så olika som individer, går det verkligen att tala rent generellt om kultur, och är det möjligt  att träna upp sin interkulturella kompetens?

Ja absolut! Vi menar att man kan träna upp sin interkulturella förmåga och att man kan tala om kultur – den kultur som ”sitter i väggarna” inom ett företag, eller präglat en region eller ett land. Våra unika personligheter till trots, är vi mer eller mindre formade av vår uppväxt och dess grundvärderingar. Det bekräftas inte minst genom det relativt nya begreppet CQ.

Till skillnad från IQ som är förknippat med logiskt tänkande och EQ som handlar om känslomässig empatisk förmåga, handlar CQ om kulturell kompetens. På ett kognitivt plan innebär hög CQ vår förmåga att lära oss en annan kulturs språk, att ta till oss landets eller regionens historia, dess religiösa värdegrund, gastronomi, politik, konst och litteratur mm. Vi kan utbilda oss på detta plan genom att gå på kurser, läsa böcker – kort sagt att intellektuellt försöka lära oss att förstå.  Då vi förstår blir vi förhoppningsvis också  uppriktigt nyfikna och intresserade. Och när vi blir medvetna om den andra kulturens över- och undertoner, kan vi hantera ett interkulturellt sammanhang på ett smidigare sätt.

Våra föreläsningar och utbildningar syftar till att förbättra din CQ-kvot och ge en fördjupad förståelse för hur förväntningar i olika kulturella sammanhang  skiljer sig åt. Ibland luras vi också anta att den globala dimensionen suddar ut de kulturella skillnaderna. I praktiken framträder de tvärtom ibland ännu tydligare, inte minst i olika affärssammanhang.

Kompetensutveckla din organisation, avdelning eller arbetslag i CQ! Kontakta oss för rådgivning om vilken typ av föreläsning/utbildning som kan passa bäst för just din verksamhet.

    Webbplatsen är spamskyddad med reCaptcha. Googles sekretess och användarvillkor används.

    Back To Top