skip to Main Content

KOPIA Kulturträning för expatriater

Vår förberedande kulturträning för expatriater ger en introduktion till det nya värdlandet ur ett arbetsmässigt, socialt och kulturellt perspektiv.

Utbildning

Ur innehållet

 • CQ & olika kulturmodeller
 • Kunskaper om sin egen kultur
 • Kunskaper om värdlandets kultur
 • Vad skiljer sig det nya landet från det land jag kommer ifrån?
 • Landprofil bas: historia, social och politisk profil, kultur, grundläggande värderingar
 • Landprofil business: ledarskap, kommunikation, möteskultur, beslutsfattande, problemlösning
 • De medföljandes situation
 • Kulturkrock & anpassningsprocessen
 • Repatriering

Kulturträningen skräddarsys beroende på deltagarnas sammansättning och behov. Vi erbjuder kulturträning för expatriater till alla länder.

Vi är leverantör av kulturträning för expatriater för Volvo ABs olika bolag, och har genomfört ett 70-tal utbildningar de senaste åren till fler än 20 länder.

 • CQ & olika kulturmodeller
 • Kunskaper om sin egen kultur
 • Kunskaper om värdlandets kultur
 • Vad skiljer sig det nya landet från det land jag kommer ifrån?
 • Landprofil bas: historia, social och politisk profil, kultur, grundläggande värderingar
 • Landprofil business: ledarskap, kommunikation, möteskultur, beslutsfattande, problemlösning
 • De medföljandes situation
 • Kulturkrock & anpassningsprocessen
 • Repatriering

Kulturträningen skräddarsys beroende på deltagarnas sammansättning och behov. Vi erbjuder kulturträning för expatriater till alla länder.

Vi är leverantör av kulturträning för expatriater för Volvo ABs olika bolag, och har genomfört ett 70-tal utbildningar de senaste åren till fler än 20 länder.

 • CQ & olika kulturmodeller
 • Kunskaper om sin egen kultur
 • Kunskaper om värdlandets kultur
 • Vad skiljer sig det nya landet från det land jag kommer ifrån?
 • Landprofil bas: historia, social och politisk profil, kultur, grundläggande värderingar
 • Landprofil business: ledarskap, kommunikation, möteskultur, beslutsfattande, problemlösning
 • De medföljandes situation
 • Kulturkrock & anpassningsprocessen
 • Repatriering

Kulturträningen skräddarsys beroende på deltagarnas sammansättning och behov. Vi erbjuder kulturträning för expatriater till alla länder.

Vi är leverantör av kulturträning för expatriater för Volvo ABs olika bolag, och har genomfört ett 70-tal utbildningar de senaste åren till fler än 20 länder.

 • CQ & olika kulturmodeller
 • Kunskaper om sin egen kultur
 • Kunskaper om värdlandets kultur
 • Vad skiljer sig det nya landet från det land jag kommer ifrån?
 • Landprofil bas: historia, social och politisk profil, kultur, grundläggande värderingar
 • Landprofil business: ledarskap, kommunikation, möteskultur, beslutsfattande, problemlösning
 • De medföljandes situation
 • Kulturkrock & anpassningsprocessen
 • Repatriering

Kulturträningen skräddarsys beroende på deltagarnas sammansättning och behov. Vi erbjuder kulturträning för expatriater till alla länder.

Vi är leverantör av kulturträning för expatriater för Volvo ABs olika bolag, och har genomfört ett 70-tal utbildningar de senaste åren till fler än 20 länder.

 • CQ & olika kulturmodeller
 • Kunskaper om sin egen kultur
 • Kunskaper om värdlandets kultur
 • Vad skiljer sig det nya landet från det land jag kommer ifrån?
 • Landprofil bas: historia, social och politisk profil, kultur, grundläggande värderingar
 • Landprofil business: ledarskap, kommunikation, möteskultur, beslutsfattande, problemlösning
 • De medföljandes situation
 • Kulturkrock & anpassningsprocessen
 • Repatriering

Kulturträningen skräddarsys beroende på deltagarnas sammansättning och behov. Vi erbjuder kulturträning för expatriater till alla länder.

Vi är leverantör av kulturträning för expatriater för Volvo ABs olika bolag, och har genomfört ett 70-tal utbildningar de senaste åren till fler än 20 länder.

 • CQ & olika kulturmodeller
 • Kunskaper om sin egen kultur
 • Kunskaper om värdlandets kultur
 • Vad skiljer sig det nya landet från det land jag kommer ifrån?
 • Landprofil bas: historia, social och politisk profil, kultur, grundläggande värderingar
 • Landprofil business: ledarskap, kommunikation, möteskultur, beslutsfattande, problemlösning
 • De medföljandes situation
 • Kulturkrock & anpassningsprocessen
 • Repatriering

Kulturträningen skräddarsys beroende på deltagarnas sammansättning och behov. Vi erbjuder kulturträning för expatriater till alla länder.

Vi är leverantör av kulturträning för expatriater för Volvo ABs olika bolag, och har genomfört ett 70-tal utbildningar de senaste åren till fler än 20 länder.

Information

Längd:1-2 dagar

Material:Boken Meningsfulla Möten (på svenska) Meeting Sense (på engelska) samt landspecifik information.

Back To Top