skip to Main Content

Chadberg­modellen

Chadbergmodellen

Klicka för större

Chadbergmodellens cirkeldiagram bygger på boken Meningsfulla Möten. Modellen omfattar fem centrala delar för effektiv interkulturell förståelse: ledarskap & relationer, språk & kommunikation, att övertyga & presentera, problemlösning & beslutsprocess samt möten & Chadbergskalan.

Chadbergskalan hjälper oss att på förhand artbestämma möten eller processer. Ingen ska behöva skjuta för högt eller för lågt, eller känna tiden gå till spillo. Delarna på Chadbergskalan motsvarar förväntansnivåer med avseende på tydlighet, förberedelse, genomförande och uppföljning.

Klicka för större

Skalan är inspirerad av väder och sikt. Ett cirkeldiagram med fem “tårtbitar” för fem olika siktnivåer. Varje symbolisk siktnivå motsvarar ett visst syfte, en viss behovsnivå vid ett möte eller process.

Vårt målfokus på varje möte symboliseras i Chadbergskalan av en luftballong över ett landskap. Beroende på trycknivå (nödvändighetsnivåer) och dis (tydlighetsnivåer) framträder detaljerna i ballongen mer eller mindre tydligt. Då deltagarna är införstådda med kriterierna, blir möten effektiva.

Läs mer om Chadbergmodellen och Chadbergskalan i boken Meningsfulla möten. Du kan läsa ett utdrag ur bokens inledning här. Boken är utbildningsmaterial på våra utbildningar.

Klicka för större

Du kan köpa Meningsfulla Möten i svenska internetbokhandlare, på Japcos kontor eller på våra föreläsningar och utbildningar. Du kan givetvis även beställa den till ditt bibliotek eller din närmsta bokhandel.

Back To Top