skip to Main Content

Chadberg­modellen

Chadbergmodellens cirkeldiagram är en skala som hjälper oss att på förhand artbestämma möten eller processer. Ingen ska behöva skjuta för högt eller förlågt, eller känna tiden gå till spillo. Delarna på Chadbergskalan motsvarar förväntansnivåer med avseende på tydlighet, förberedelse, genomförande och uppföljning.

Skalan är inspirerad av väder och sikt. Ett cirkeldiagram med fem “tårtbitar” för fem olika siktnivåer. Varje symbolisk siktnivå motsvarar ett visst syfte, en viss behovsnivå vid ett möte eller process.

Klicka för större

Klicka för större

Vårt målfokus på varje möte symboliseras i Chadbergskalan av en luftballong över ett landskap. Beroende på trycknivå (nödvändighetsnivåer) och dis (tydlighetsnivåer) framträder detaljerna i ballongen mer eller mindre tydligt. Då deltagarna är införstådda med kriterierna, blir möten effektiva.

Chadbergmodellen omfattar Chadbergskalan, och de verktyg som bidrar till förståelsen för skalans olika nivåer i teori och praktik. Offshore English, pilotspråket och den kulturella världskartan är exempel på sådana verktyg.

Läs mer om Chadbergmodellen och Chadbergskalan i boken Meningsfulla möten. Du kan läsa ett utdrag ur bokens inledning här. Boken är utbildningsmaterial på våra utbildningar.

Klicka för större

Klicka för större

Du kan köpa Meningsfulla Möten i svenska internetbokhandlare, på Japcos kontor eller på våra föreläsningar och utbildningar. Du kan givetvis även beställa den till ditt bibliotek eller din närmsta bokhandel.

Back To Top